stat4u

Kursy - wózki widłowe

KURSY WÓZKI WIDŁOWE – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM - Cena kursu 400 zł, 

W związku z wejściem w życie dnia 10.08.2018 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017, Dz. U. poz.47, Kurs na wózki Podnośnikowe będzie kończył się egzaminem przed komisją UDT i do ceny szkolenia musimy doliczyć kwotę za egzamin w wysokości 240 zł.

Prowadzimy szkolenia z zakresu zdobycia uprawnień na wszystkie rodzaje wózków jezdniowych (widłowych), wraz z uprawnieniami do wymiany butli z gazem (LPG).

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi (jezdniowymi). Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także z przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym i zasadami udzielania I pomocy oraz każdy zostanie przeszkolony z praktycznej nauki jazdy wózkiem. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

- Ukończone 18 lat

- Wykształcenie min. Podstawowe

 - Posiadanie zaświadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do kierowania wózkami.

Warunki podjęcia pracy jako operator wózków jezdniowych:

- Posiadanie zaświadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do kierowania wózkami.

 - Badanie psychotechniczne informujące o braku przeciwwskazań do kierowania wózkami.

Uprawnienia:

- Wydajemy zaświadczenia MEN

- Wydajemy uprawnienia UE w języku angielskim

 

Rodzaje uprawnień:

- Wózki jezdniowe z napędem silnikowym wszystkich typów (z wyłaczeniem specjalizowanych) z bezpieczną wymianą butli (LPG)

Lub osobno:

- Wózki jezdniowe naładowne, ciągnikowe, unoszące

- Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalniesterowane

- Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

- Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane

- Wymiana butli gazowych w wózkach

 

Zapewniamy:

- Dogodne terminy

- Szkolenia indywidualne

- Szkolenia grupowe

- Kawa, Herbata, Woda mineralna

- Szkolenia organizowane na terenie całej Polski

- Szkolenia w siedzibie zleceniodawcy

- Zapisy Non-Stop

 

*Cena promocyjna obejmuje:

- Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe (czołowe i prowadzone), unoszące, naładowne i ciągnikowe

- Materiały szkoleniowe

- Zaświadczenie ukończenia kursu w języku Polskim